Trả lời câu hỏi ôn tập 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 trang 102 103 sgk Toán 7 tập 1

Hướng dẫn giải Bài Ôn tập chương I – Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song, sách giáo khoa toán 7 tập một. Nội dung bài trả lời câu hỏi ôn tập 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 trang 102 103 sgk toán 7 tập 1 bao gồm tổng hợp công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài tập phần hình học có trong SGK toán để giúp các em học sinh học tốt môn toán lớp 7.


Lý thuyết

1. Bài §1. Hai góc đối đỉnh

2. Bài §2. Hai đường thẳng vuông góc

3. Bài §3. Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng

4. Bài §4. Hai đường thẳng song song

5. Bài §5. Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song

6. Bài §6. Từ vuông góc đến song song

7. Bài §7. Định lí

Dưới đây là Hướng dẫn trả lời câu hỏi ôn tập 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 trang 102 103 sgk toán 7 tập 1. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước khi giải nhé!


Câu hỏi ôn tập

Giaibaisgk.com giới thiệu với các bạn đầy đủ phương pháp giải bài tập phần hình học 7 kèm bài giải chi tiết câu hỏi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 trang 102 103 sgk toán 7 tập 1 của bài Ôn tập chương I – Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song cho các bạn tham khảo. Nội dung chi tiết câu trả lời từng câu hỏi các bạn xem dưới đây:

Trả lời câu hỏi ôn tập 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 trang 102 103 sgk toán 7 tập 1
Trả lời câu hỏi ôn tập 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 trang 102 103 sgk toán 7 tập 1

1. Trả lời câu hỏi ôn tập 1 trang 102 sgk Toán 7 tập 1

Phát biểu định nghĩa hai góc đối đỉnh.

Trả lời:

Hai góc đối đỉnh là hai góc mà mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia.


2. Trả lời câu hỏi ôn tập 2 trang 102 sgk Toán 7 tập 1

Phát biểu định lí về hai góc đối đỉnh.

Trả lời:

Nếu hai góc đối đỉnh thì số đo của góc này bằng số đo góc kia.

Hoặc: Nếu hai góc đối đỉnh thì chúng bằng nhau.


3. Trả lời câu hỏi ôn tập 3 trang 102 sgk Toán 7 tập 1

Phát biểu định nghĩa hai đường thẳng vuông góc.

Trả lời:

Hai đường thẳng $xx’, yy’$ cắt nhau và trong các góc tạo thành có một góc vuông được gọi là hai đường thẳng vuông góc và được kí hiệu là $xx’ \perp yy’$


4. Trả lời câu hỏi ôn tập 4 trang 102 sgk Toán 7 tập 1

Phát biểu định nghĩa đường trung trực của một đoạn thẳng.

Trả lời:

Đường thẳng vuông góc với một đoạn thẳng tại trung điểm của nó được gọi là đường trung trực của đoạn thẳng ấy.


5. Trả lời câu hỏi ôn tập 5 trang 103 sgk Toán 7 tập 1

Phát biểu dấu hiệu (định lí) nhận biết hai đường thẳng song song.

Trả lời:

Nếu đường thẳng $c$ cắt hai đường thẳng $a, b$ và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau (hoặc một cặp góc đồng vị bằng nhau) thì $a$ và $b$ song song với nhau.


6. Trả lời câu hỏi ôn tập 6 trang 103 sgk Toán 7 tập 1

Phát biểu tiên đề Ơ – clit về đường thẳng song song.

Trả lời:

Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng chỉ có một đường thẳng song song với đường thẳng đó.


7. Trả lời câu hỏi ôn tập 7 trang 103 sgk Toán 7 tập 1

Phát biểu tính chất (định lí) của hai đường thẳng song song.

Trả lời:

Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì:

– Hai góc so le trong bằng nhau.

– Hai góc đồng vị bằng nhau.

– Hai góc trong cùng phía bù nhau.


8. Trả lời câu hỏi ôn tập 8 trang 103 sgk Toán 7 tập 1

Phát biểu định lí về hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba.

Trả lời:

Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau.


9. Trả lời câu hỏi ôn tập 9 trang 103 sgk Toán 7 tập 1

Phát biểu định lí về hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thứ ba.

Trả lời:

Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau.


10. Trả lời câu hỏi ôn tập 10 trang 103 sgk Toán 7 tập 1

Phát biểu định lí về một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song.

Trả lời:

Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó cũng vuông góc với đường thẳng kia.


Bài trước:

Bài tiếp theo:


Xem thêm:

Chúc các bạn làm bài tốt cùng giải bài tập sgk toán lớp 7 với trả lời câu hỏi ôn tập 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 trang 102 103 sgk toán 7 tập 1!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com