Trả lời câu hỏi 1 2 3 trang 125 126 sgk Toán 8 tập 2

Hướng dẫn giải Bài Ôn tập Chương IV – Hình lăng trụ đứng – Hình chóp đều, sách giáo khoa toán 8 tập hai. Nội dung bài trả lời câu hỏi 1 2 3 trang 125 126 sgk toán 8 tập 2 bao gồm tổng hợp công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài tập phần đại số có trong SGK toán để giúp các em học sinh học tốt môn toán lớp 8.


Lý thuyết

1. Bài §1. Hình hộp chữ nhật

2. Bài §2. Hình hộp chữ nhật (tiếp)

3. Bài §3. Thể tích của hình hộp chữ nhật

4. Bài §4. Hình lăng trụ đứng

5. Bài §5. Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng

6. Bài §6. Thể tích của hình lăng trụ đứng

7. Bài §7. Hình chóp đều và hình chóp cụt đều

8. Bài §8. Diện tích xung quanh của hình chóp

9. Bài §9. Thể tích của hình chóp đều

10. Bảng tổng kết:

Trả lời câu 1 2 3 trang 125 126 sgk toán 8 tập 2

Dưới đây là Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 2 3 trang 125 126 sgk toán 8 tập 2. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước khi giải nhé!


Câu hỏi ôn tập chương IV

Giaibaisgk.com giới thiệu với các bạn đầy đủ phương pháp giải bài tập phần đại số 8 kèm bài giải chi tiết câu hỏi 1 2 3 trang 125 126 sgk toán 8 tập 2 của Bài Ôn tập Chương IV – Hình lăng trụ đứng – Hình chóp đều cho các bạn tham khảo. Nội dung chi tiết câu trả lời từng câu hỏi các bạn xem dưới đây:

Trả lời câu 1 2 3 trang 125 126 sgk toán 8 tập 2
Trả lời câu 1 2 3 trang 125 126 sgk toán 8 tập 2

1. Trả lời câu hỏi 1 trang 125 sgk Toán 8 tập 2

Hãy quan sát phần trong của lớp học rồi chỉ ra:

a) Các đường thẳng song song với nhau.

b) Các đường thẳng cắt nhau.

c) Các mặt phẳng song song với nhau.

d) Các đường thẳng vuông góc với nhau.

e) Các đường thẳng vuông góc với các mặt phẳng.

f) Các mặt phẳng vuông góc với nhau.

Trả lời:

Các em tự quan sát ở lớp học rồi trả lời.


2. Trả lời câu hỏi 2 trang 126 sgk Toán 8 tập 2

a) Hình lập phương có mấy mặt, mấy cạnh, mấy đỉnh? Các mặt là những hình gì?

b) Hình hộp chữ nhật có mấy mặt, mấy cạnh, mấy đỉnh?

c) Hình lăng trụ đứng tam giác có mấy mặt, mấy đỉnh, mấy cạnh?

Trả lời:

a) Hình lập phương có: 6 mặt, 12 cạnh, 8 đỉnh. Các mặt là những hình vuông.

b) Hình hộp chữ nhật có: 6 mặt, 12 cạnh, 8 đỉnh.

c) Hình lăng trụ đứng tam giác có: 5 mặt, 7 đỉnh, 9 cạnh.


3. Trả lời câu hỏi 3 trang 126 sgk Toán 8 tập 2

Hãy gọi tên các hình chóp theo những hình vẽ dưới đây?

Trả lời:

– Hình 138: Hình chóp tam giác

– Hình 139: Hình chóp tứ giác

– Hình 140: Hình chóp ngũ giác


Bài trước:

Bài tiếp theo:


Xem thêm:

Chúc các bạn làm bài tốt cùng giải bài tập sgk toán lớp 8 với trả lời câu 1 2 3 trang 125 126 sgk toán 8 tập 2!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com