Trả lời câu hỏi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 trang 110 sgk Toán 8 tập 1

Hướng dẫn giải Bài Ôn tập chương I – Tứ giác, sách giáo khoa toán 8 tập một. Nội dung bài trả lời câu hỏi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 trang 110 sgk toán 8 tập 1 bao gồm tổng hợp công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài tập phần hình học có trong SGK toán để giúp các em học sinh học tốt môn toán lớp 8.


Lý thuyết

1. Bài §1. Tứ giác

2. Bài §2. Hình thang

3. Bài §3. Hình thang cân

4. Bài §4. Đường trung bình của tam giác, của hình thang

5. Bài §5. Dựng hình bằng thước và compa. Dựng hình thang

6. Bài §6. Đối xứng trục

7. Bài §7. Hình bình hành

8. Bài §8. Đối xứng tâm

9. Bài §9. Hình chữ nhật

10. Bài §10. Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước

11. Bài §11. Hình thoi

12. Bài §12. Hình vuông

Dưới đây là Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 trang 110 sgk toán 8 tập 1. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước khi giải nhé!


Câu hỏi ôn tập

Giaibaisgk.com giới thiệu với các bạn đầy đủ phương pháp giải bài tập phần hình học 8 kèm câu trả lời chi tiết câu hỏi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 trang 110 sgk toán 8 tập 1 của bài Ôn tập chương I – Tứ giác cho các bạn tham khảo. Nội dung chi tiết câu trả lời từng câu hỏi các bạn xem dưới đây:

Trả lời câu hỏi ôn tập 1 2 3 4 5 6 7 8 9 trang 110 sgk toán 8 tập 1
Trả lời câu hỏi ôn tập 1 2 3 4 5 6 7 8 9 trang 110 sgk toán 8 tập 1

1. Trả lời câu hỏi 1 trang 110 sgk Toán 8 tập 1

Phát biểu định nghĩa tứ giác.

Trả lời:

Định nghĩa tứ giác: Tứ giác ABCD là hình gồm bốn đoạn thẳng AB, BC, CD, DA trong đó bất kì hai đoạn thẳng nào cũng không cùng nằm trên một đường thẳng.


2. Trả lời câu hỏi 2 trang 110 sgk Toán 8 tập 1

Phát biểu định nghĩa hình thang, hình thang cân.

Trả lời:

Định nghĩa hình thang: Hình thang là tứ giác có hai cạnh đối song song.

Định nghĩa hình thang cân: Hình thang cân là hình thang có hai góc kề một đáy bằng nhau.


3. Trả lời câu hỏi 3 trang 110 sgk Toán 8 tập 1

Phát biểu các tính chất của hình thang cân.

Trả lời:

Các tính chất của hình thang cân:

– Trong hình thang cân, hai cạnh bên bằng nhau.

– Trong hình thang cân, hai đường chéo bằng nhau.

– Hình thang có hai đường chéo bằng nhau là hình thang cân.


4. Trả lời câu hỏi 4 trang 110 sgk Toán 8 tập 1

Phát biểu các tính chất của đường trung bình của tam giác, đường trung bình của hình thang.

Trả lời:

Tính chất của đường trung bình của tam giác:

– Đường thẳng đi qua trung điểm một cạnh của tam giác và song song với cạnh thứ hai thì đi qua trung điểm cạnh thứ ba.

– Đường trung bình của tam giác thì song song với cạnh thứ ba và bằng nửa cạnh ấy.

Tính chất của đường trung bình của hình thang:

– Đường thẳng đi qua trung điểm một cạnh bên của hình thang và song song với hai đáy thì đi qua trung điểm cạnh bên thứ hai.

– Đường trung bình của hình thang thì song song với hai đáy và bằng nửa tổng hai đáy.


5. Trả lời câu hỏi 5 trang 110 sgk Toán 8 tập 1

Phát biểu định nghĩa hình bình hành, hình chữ nhật, hình thoi, hình vuông.

Trả lời:

– Định nghĩa hình bình hành, hình chữ nhật, hình thoi, hình vuông: Hình bình hành là tứ giác có các cạnh đối song song.

– Định nghĩa hình chữ nhật: Hình chữ nhật là tứ giác có bốn góc vuông.

– Định nghĩa hình thoi: Hình thoi là tứ giác có bốn cạnh bằng nhau.

– Định nghĩa hình vuông: Hình vuông là tứ giác có bốn góc vuông và có bốn cạnh bằng nhau.


6. Trả lời câu hỏi 6 trang 110 sgk Toán 8 tập 1

Phát biểu các tính chất của hình bình hành, hình chữ nhật, hình thoi, hình vuông.

Trả lời:

– Tính chất của hình bình hành: Trong hình bình hành thì:

a) Các cạnh đối bằng nhau.

b) Các góc đối bằng nhau.

c) Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.

– Tính chất của hình chữ nhật: Hình chữ nhật có tất cả các tính chất của hình bình hành, của hình thang cân.

Trong hình chữ nhật, hai đường chéo bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.

– Tính chất của hình thoi: Trong hình thoi:

Hai đường chéo vuông góc với nhau.

Hai đường chéo là đường phân giác của các góc của hình thoi.

– Tính chất của hình vuông: Vì hình vuông vừa là hình chữ nhật, vừa là hình thoi nên hình vuông có tất cả tính chất của hình chữ nhật (Chẳng hạn: hai đường chéo bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường) và có tất cả các tính chất của hình thoi (chẳng hạn: hai đường chéo vuông góc với nhau và mỗi đường chéo là phân giác của các góc ở đỉnh), đặc biệt ta có thể phát biểu định lí:

Trong hình vuông, hai đường chéo bằng nhau, vuông góc với nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.


7. Trả lời câu hỏi 7 trang 110 sgk Toán 8 tập 1

Nêu các dấu hiệu nhận biết hình bình hành, hình chữ nhật, hình thoi, hình vuông.

Trả lời:

– Dấu hiệu nhận biết hình bình hành:

 1. Tứ giác có các cạnh đối song song là hình bình hành.
 2. Tứ giác có các cạnh đối bằng nhau là hình bình hành.
 3. Tứ giác có hai cạnh đối song song và bằng nhau là hình bình hành.
 4. Tứ giác có các góc đối bằng nhau là hình bình hành
 5. Tứ giác có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường là hình bình hành.

– Dấu hiệu nhận biết hình chữ nhật:

 1. Tứ giác có ba góc vuông là hình chữ nhật.
 2. Hình thang cân có một góc vuông là hình chữ nhật.
 3. Hình bình hành có một góc vuông là hình chữ nhật.
 4. Hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật.

– Dấu hiệu nhận biết hình thoi:

 1. Tứ giác có bốn cạnh bằng nhau là hình thoi.
 2. Hình bình hành có hai cạnh kề bằng nhau là hình thoi.
 3. Hình bình hành có hai đường chéo vuông góc với nhau là hình thoi.
 4. Hình bình hành có một đường chéo là phân giác của một góc là hình thoi.

– Dấu hiệu nhận biết hình vuông:

 1. Hình chữ nhật có hai cạnh kề bằng nhau là hình vuông.
 2. Hình chữ nhật có hai đường chéo vuông góc với nhau là hình vuông.
 3. Hình chữ nhật có một đường chéo là đường phân giác của một góc là hình vuông.
 4. Hình thoi có một góc vuông là hình vuông.
 5. Hình thoi có hai đường chéo bằng nhau là hình vuông.

8. Trả lời câu hỏi 8 trang 110 sgk Toán 8 tập 1

Thế nào là hai điểm đối xứng với nhau qua một đường thẳng? Trục đối xứng của hình thang cân là đường thẳng nào?

Trả lời:

Hai điểm đối xứng nhau qua đường thẳng d nếu d là đường trung trực của đoạn thẳng nối hai điểm đó.

Hình thang cân có trục đối xứng là đường thẳng đi qua trung điểm của hai đáy.


9. Trả lời câu hỏi 9 trang 110 sgk Toán 8 tập 1

Thế nào là hai điểm đối xứng với nhau qua một điểm? Tâm đối xứng của hình bình hành là điểm nào?

Trả lời:

Hai điểm gọi đối xứng với nhau qua điểm O nếu O là trung điểm của đoạn thẳng nối hai điểm đó.

Hình bình hành có tâm đối xứng là giao điểm của hai đường chéo.


Bài trước:

Bài tiếp theo:


Xem thêm:

Chúc các bạn làm bài tốt cùng giải bài tập sgk toán lớp 8 với trả lời câu hỏi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 trang 110 sgk toán 8 tập 1!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com